บริการของเรา

งานบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

งานก่อสร้างด้านระบบไฟฟ้า
งานไฟฟ้า
งานโรงงานไฟฟ้า
งานด้านการสื่อสารคมนาคม

ติดต่อเรา

งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและระบบระบายอากาศ, เครื่องทำความร้อน

งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
งานติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
การแก้ปัญหาด้านพลังงาน

ติดต่อเรา

พลังงานทดแทน

ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ติดต่อเรา

   ที่อยู่บริษัท

1/33 อาคารบางนาธานี ชั้น 16 ซอยบางนา-ตราด 34 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

   ติดต่อเรา

โทรศัพท์ : 02-398-4301 / 02-398-4326-27
แฟกซ์ : 02-398-4302

  อีเมล์

info@tkyudenko.com