เกี่ยวกับเรา

บริษัท คิวเด็นโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด

ข้อมูลบริษัท
ที่อยู่ บริษัท       1/33 อาคารบางนาธานี ชั้น 16 ซอยบางนา-ตราด 34 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทรศัพท์             02-398-4301-2, 02-3984326 แฟกซ์ 02-398-4327    
อีเมล์ info@tkyudenko.com
ประธานบริษัทฯ Mr.Tomofumi Era
วันที่ก่อตั้ง 13 กุมภาพันธ์ 2556 
ทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท
รายชื่อผู้ถือหุ้น 1. Kyudenko Corporation
2. Bangkok MUFG Limited
3. MHCB Co., Ltd.
4. SBCS Co., Ltd.

   ที่อยู่บริษัท

1/33 อาคารบางนาธานี ชั้น 16 ซอยบางนา-ตราด 34 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

   ติดต่อเรา

โทรศัพท์ : 02-398-4301 / 02-398-4326-27
แฟกซ์ : 02-398-4302    

  อีเมล์

info@tkyudenko.com